SLUŽBYPonúkame správu počítačov a počítačových sietí / IT outsourcing

Outsourcing znamená vyčlenenie určitých úloh, operácii alebo procesov, ktoré by mohli byť vykonávané zamestnancami v rámci spoločnosti a ich zabezpečenie treťou stranou počas dohodnutého obdobia. Môže byť vykonávaný v priestoroch spoločnosti alebo diaľkovo.

naše služby:

výhody outsourcingu

- správa serverov, počítačov a počítačových sietí- zameranie sa klienta na vlastné strategické ciele
- dodanie a inštalácia software- optimalizovanie nákladov a zvýšenie efektivity
- dodanie hardware- flexibilita poskytovaných služieb
- návrh a výstavba IT infraštruktúry- prístup k know-how a kvalifikovaným odborníkom
- vzdialená správa IT- zabezpečenie kontinuity
- telefonická podpora
© 2009 MyAdmin s.r.o. Všetky práva vyhradené • webdesign by LosHuliveros & AS